Adformatie ‘berekende’ dat Blendle aan één miljoen gebruikers (waarvan 200.000 actieve) ongeveer 2,7 miljoen euro heeft verdiend. Tegelijkertijd is in de Columbia Journalism Review een toppublicatie verschenen over de toekomstbestendigheid van Blendle.

U kunt hier lezen (registratie verplicht) via welke berekening Adformatie precies aan die ingeschatte omzet is gekomen. De crux: er is gewerkt met een behoorlijk aantal bekende variabelen waaronder het feit dat die één miljoen gebruikers (200.000 hiervan is actief, want heeft geld op het persoonlijke Blendle-account gestort) twintig miljoen artikelen hebben bekeken (bron: Emerce en iCulture).

Twijfelachtige aanname
Cruciaal punt is de enige volledig onbekende variabele, namelijk de gemiddelde prijs per gelezen artikel. Adformatie schat deze - mede op basis van uitlatingen van Blendle-oprichter Marten Blankesteijn dat (de duurdere) achtergrondverhalen meer worden gelezen - in op 60 eurocent per artikel. Mediafacts zou dit bedrag lager hebben ingeschat. Natuurlijk komt de meeste Blendle-omzet nog uit Nederland, maar in Amerika varieert de prijs per artikel via Blendle überhaupt maar van 9 tot 59 dollarcent.

Hoge innovatie- en ontwikkelingskosten
Eén ding is zeker: Blendle maakt nu nog geen winst, gegeven enorme investeringen in de techniek om gebruikers steeds relevanter en dus beter te bedienen. Alexander Klöpping bracht over de ophanden zijnde innovaties van Blendle enkele weken geleden deze blog uit. Personalisatie van het aanbod noemt hij een belangrijke feature. Bovendien komt Blendle in steeds meer landen uit, wat veel support vergt. Bij Blendle werken dan ook zo’n tachtig mensen, waaronder naast contentcuratoren veel ontwikkelaars.

Al met al noemt Adformatie de verwachting die Alexander Klöpping uitsprak over 2017 als het jaar waarin Blendle winstgevend wordt “erg optimistisch”, terwijl dit vakblad dus al is uitgegaan van een rijkelijk hoge gemiddelde prijs per artikel. 

Columbia Journalism Review schetst het krachtenveld rondom Blendle
Zeer interessant in dit opzicht is een toppublicatie die de Columbia University Graduate School of Journalism (New York) onlangs uitbracht over Blendle. We lezen in de Columbia Journalism Review: ‘Blendle reaches one million users, but is it here to stay?

De markt wil ‘all-you-can-read’, maar uitgevers werken niet mee
In deze afgewogen longread worden meerdere aspecten en klanten van Blendle aangehaald. Positief is dat het aantal actieve lezers en de inkomsten van Blendle stijgen. Vrij Nederland houdt in 2016 bijvoorbeeld zo'n 200.000 euro aan Blendle over; daarmee verdient Blendle aan deze titel dit jaar zo'n 85.000 euro (want 30%).
Tegelijkertijd is het de vraag of een businessmodel dat is gebaseerd op microbetalingen op de lange termijn wel werkt. Veel consumenten zouden volgens het artikel liever een spotify-achtig ‘all-you-can-read’ journalistiek aanbod tegen een maandelijkse vaste prijs willen hebben omdat dit minder 'gedoe' (bijstorten als het tegoed op is) oplevert. Maar duidelijk is dat de meerderheid van de uitgevers daaraan nog lange tijd niet zal meewerken omdat zij dan hun eigen - veel lucratievere! - abonnements-gedreven businessmodellen de das om doen.

Concurrentie vanuit technologiereuzen komt op gang
Kijken we naar de markt voor micro-betalingen, dan voorziet de Columbia Journalism Review een uphill battle voor Blendle. De concurrentie vanuit de technologiereuzen staat op ontbranden. Neem bijvoorbeeld de nieuwe Apple News app in Engelstalige landen, die nu qua aanbod weliswaar nog niet overlapt met Blendle, maar dat na nieuwe iOS-releases naar verwachting wel gaat doen. Blendle wil juist ook groeien in de Verenigde Staten, want heeft dergelijke grote markten hard nodig om uiteindelijk winstgevend te worden. 

Klöpping open over Blendle
Het artikel in de Columbia Journalism Review eindigt met een citaat van Alexander Klöpping zelf, over de toekomstbestendigheid van Blendle. Hij geeft toe dat Blendle 'een experiment' is: “We hebben nog geen zilveren knop gevonden. Het is een proces. Het is zeker mogelijk dat we falen. Maar als er ooit een tijd is geweest om dit te doen, en als er ooit een bedrijf is geweest om dit te doen, dan denk ik dat wij het juiste bedrijf op het juiste moment zijn.”