Er is geen sprake van een wereldwijde daling van vertrouwen in de media, stellen onderzoekers. Bron: SvdJ

Hoewel het vertrouwen in sommige landen wel gedaald is, neemt in een groot aantal landen het vertrouwen juist toe of blijft stabiel.
Lees verder