1 september wordt ‘Testament van de Nederlandse pers’ uitgebracht door de academische uitgeverij Eburon. In dit boek van 608 pagina’s wordt aan de hand van veertig jaar krantenarchief de vraag gesteld wie ons na het afscheid van de papieren krant nog doel en richting geeft. De auteur is Klaas Salverda.

Het persbericht meldt: “Kranten gaven jarenlang doel en richting aan. Net als de kerk, de bond en de partij. Die tijd is voorbij. Nog een paar jaar en papieren kranten zijn curiositeiten. Intussen fragmenteert de samenleving. We individualiseren en gaan ogenschijnlijk zelfverzekerd onze eigen gang. Maar we missen wel zin en samenhang. Wie wijst bij het afscheid van de papieren krant ons nog de richting?” 

De belichte onderwerpen
Het boek bestaat uit meer dan duizend fragmenten uit Nederlandse kranten van tussen 1975 en 2015. Het omvangrijke naslagwerk is thematisch geordend en in chronologische volgorde gezet, met als onderwerpen: de makers van het nieuws, Europese en mondiale politiek, Nederlandse politiek en openbaar bestuur, het oude Nederland, de nieuwe eeuw, religie en het vergeten geloof.

Een uniek overzicht van de recente geschiedenis
Als geheel leveren deze fragmenten een uniek overzicht van de grote lijnen uit onze recente geschiedenis. Daarbij blijft de stem van de auteur op de achtergrond; het verhaal wordt vanuit het archiefmateriaal verteld. Een indrukwekkend compendium van 40 jaar Nederlandse dagbladjournalistiek. Testament van de pers is een boek voor de burger die het gevoel heeft dat hij de greep op de samenleving verliest.

Reacties op het boek
Ton Elias, mediawoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer: “Wie van ‘faits divers’ houdt, kan zijn hart ophalen aan dit boek, waarin ze meer dan rijkelijk, maar wel uiterst overzichtelijk worden opgedist.”

Piet Hein Donner, oud-minister van Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Het is niet een boek om in één keer uit te lezen, maar om regelmatig ter hand te nemen. Om dan met instemming of verwondering en soms met verontwaardiging nog eens te lezen hoe er in de krant gedacht en geschreven werd. Het biedt een gevarieerd, soms verwarrend, soms ontluisterend, maar steeds interessant tijdsbeeld.” 

Joan Hemels, emeritus hoogleraar communicatiewetenschap: “Klaas Salverda opent met dit krantenboek een schatkamer van het cultureel erfgoed die nog maar voor een beperkt deel door digitalisering ontsloten is.”

Over de auteur
Klaas Salverda is opgeleid als politicoloog en communicatiewetenschapper. Begonnen bij het vak- en verenigingsblad De Journalist, later dagbladjournalist, is hij nu werkzaam achter de schermen op het Binnenhof en in het openbaar bestuur.

Boekgegevens