Wie precies nog in de race zijn om de LOF Prijs voor Vakinformatie 2015 te winnen wordt niet door de organisatoren (zie verderop) bekend gemaakt. Maar uit een inmiddels selecte groep kanshebbers hebben vier partijen daar zelf aan ruchtbaarheid gegeven. Het betreft (in willekeurige volgorde) De Voetbaltrainer, Coachlink, Textilia en Marketing Facts. Zij dingen dus in ieder geval nog mee om deze prijs waaraan een vrij te besteden bedrag van 10.000 euro is verbonden.

De vier parallellen
Navorsing door Mediafacts leert iets opmerkelijks: bij deze vier genomineerden zijn niet minder dan vier parallellen te trekken, die we hieronder aanstippen; ze vormen namelijk een vingerwijzing naar waar het naartoe gaat met het business-to-business uitgeven.
 

  • het gaat om kleinere mediamerken uit ‘de oude wereld’ die stapsgewijs, zorgvuldig en doordacht toewerken naar een nieuw(e) businessmodel(len); jaaromzetten begeven zich onder de één miljoen euro, soms ver daaronder;
  • ze zijn heel gefocust en bedienen een heel specifieke doelgroep: de voetbaltrainer, de moderetailer, de marketeer en de coach;
  • ze focussen op slimme partnerships met zakelijke partijen uit hun eigen business, in combinatie met lage abonneedrempels
  • er is een focus op kennisvergaring in plaats van nieuws, want nieuws is tegenwoordig overal te krijgen en dus ‘een commodity’ die nauwelijks nog waarde vertegenwoordigt


Over de LOF Prijs voor Vakinformatie
De LOF Prijs voor Vakinformatie is dé kwaliteitsprijs voor vakinformatieve en professionele uitgeefmedia. Het betreft een initiatief van de Stichting Lucas-Ooms Fonds en Media voor Vak en Wetenschap van het Nederlands Uitgeversverbond.

Een deskundige jury met topmensen uit het vak komt tot haar oordeel op basis van relevantie van producten, diensten, activiteiten en prestaties voor de beoogde professionals. Het kan gaan om nieuwe initiatieven, maar ook om  de versteviging van een portfolio of de vergroting van een marktaandeel.