Een niet alledaags maar nuchter geluid liet marketingmanager Peter Idema horen in zijn lezing over digitale transformatie bij NDC Mediagroep, de uitgever van onder meer Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant. Waar profeten als Juan Senor uitroepen dat een PDF van een papieren krant op de tablet een vergissing is, daar is NDC juist op dat pad teruggekeerd.

Twee problemen met aanvankelijke tabletkrant
Idema legde uit hoe NDC Mediagroep kort na het uitkomen van de iPad een tablet optimized versie van de krant had ontwikkeld, dus een krant in een ander ontwerp, speciaal voor de tablet. Hij onderscheidde in zijn presentatie twee redenen waarom die progressieve tabletkrant geen succes werd:

“Ten eerste klopte de prijsstelling niet: abonnees op de papieren krant konden voor één euro extra per maand ook de tabletkrant lezen. Dat werkte niet. Abonnees op alleen de tabletkrant moesten 145 euro per jaar betalen. Er waren ook maar weinig mensen die voor die optie kozen. Onder het publiek dat de krant helemaal niet of juist wél downloadde hebben we toen onderzoek gedaan. Daaruit kwamen twee gegevens naar voren. Men verwachtte dat zo’n tabletkrant always on is, dus dat de content permanent wordt geactualiseerd en dat er in de loop van de dag ook steeds nieuwe content in verschijnt. Dat was niet het geval.”

“Een andere groep wilde op de tablet juist de vertrouwde papieren krant lezen. Veel mensen hadden bijvoorbeeld moeite met de navigatie binnen de tabletkrant. Men had moeite om het (volgens de redactie) belangrijkste nieuws te kunnen bepalen; ook wisten veel mensen door de nieuwe structuur niet wanneer men de krant uit had.”

Toch maar een PDF-krant
En zo werd de tablet 2.0 versie van de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden feitelijk een soort 1.0 versie: gewoon de PDF van de papieren krant, weliswaar met de mogelijkheid om digitale extra’s als video en weblinks daaraan toe te voegen. Gekozen werd voor het Deense Visiolink als softwarepartner, die voor een vaste prijs het platform ook op een vastgestelde datum kon leveren, namelijk voor de zomervakantie van 2013.

10.000 - 12.000 PDF-downloads per dag
Voor abonnees op de papieren krant is de tablet PDF-krant nu gratis beschikbaar, terwijl abonnees op alleen die PDF-krant slechts een iets lager bedrag betalen dan de printabonnees. Dagelijks wordt de PDF-krant 10.000 tot 12.000 keer gedownload, op een betaalde printoplage van ongeveer 120.000 bij Dagblad van het Noorden en 80.000 bij de Leeuwarder Courant.

Op zoek naar verrijking binnen de PDF
De ‘kijk-eens-wat-wij-kunnen app’ van weleer is dus vervangen door een PDF-krant, die op dit moment blijkens marktonderzoek beter voorziet in de behoeften van de Noordelijke nieuwslezer. Stilzitten is echter geen optie. NDC Mediagroep bekijkt wel degelijk wanneer en hoe weblinks en video’s aan de PDF-krant moeten worden toegevoegd. Echter: relevantie en de in kaart gebrachte behoeften van het publiek zijn nu meer dan ooit leidend in dat proces. Een nuchtere les voor een uitgeverij in het nuchtere Noord-Nederland.