De makke van die 200 duizend applicaties van Apples AppStore is de overdaad.
Je voelt je als een Ossie in het Kaufhaus des Westens.

Als aanbieder heb je eigenlijk maar één optie: ‘Be good and tell it!'

Hoe je dat invult hangt af van je strategische behendigheid en van je budget. Zonder budget kan het ook, weet de guerrillamarketeer, maar zonder behendigheid lukt niets.
Een goede zet is je concept in te sturen voor een wedstrijd. Zo doen muzikanten het ook. Je leert er veel van en het vergroot je marketingvernuft.
Half juli sluit de inzenddatum van de Accenture Innovation Awards 2010. Een belangrijk podium voor innovators in de communicatie en mediasector. Overigens was de winnaar van vorig jaar, Layar de augmented reality browser voor de mobiele telefoon, op zichzelf zo spectaculair dat deze innovatie op eigen kracht al veel publiciteit kreeg.
Maar in het kielzog van Layar, profiteren ook minder bekende nieuwelingen als Paazl waarmee je na een aankoop je bezorgdienst kunt regelen of Ecobutton, de knop waarmee je energie bespaart op je device.

Consultant Accenture weet daarbij steeds uit het royale aanbod van inzendingen een verhelderend inzicht in trendveranderingen te destilleren.
Wat meteen opvalt is dat de printuitgevers tot nu toe vrijwel afwezig zijn in het deelnemersveld. Dat bestaat voor het merendeel uit innovatieve middelgrote softwarebedrijfjes en webbouwers. Bij de klassieke media stuit je wel een aantal keren op omroepen als NPS (met een gamesite voor het programma Klokhuis) en de KRO die in samenwerking met Beeld&Geluid archief een slimme publieksgame Waisda ontwierp om tv-beeld te metadateren.

Schuivende panelen

De trendveranderingen volgens Accenture:
Terugkijkend vanuit 2009 naar het voorafgaande jaar waren de trends (in consultancy Engels vanzelfsprekend):
1. Power in your hand (consumenten hebben veel applicaties binnen handbereik)
2. Big Money in Small Places (er valt met een focus op nichemarkten veel geld te verdienen op het web)
3. Organize yourself (organiseer je vele web/mobiele accounts en sociale net werken samen met je agenda)
4. Supporting Civil Engagement (Consumenten worden geholpen bij het maken van maatschappelijk verantwoorde keuzes zoals energiebesparing en donaties aan goede doelen)
Als je de voorgaande jaren 2007 en 2008 overziet dan tekent zich de ontwikkeling af van het ontdekken van nieuwe spelregels, zoals de introductie van crowdfunding door Sellaband, het afbreken van toetredingsbarriëres en het vieren van de nieuwe overdaad, naar de doorbraak van mobiele mediaconsumptie.
In de innovatietrends van 2009 zien we nu vooral de invloed van de kredietcrisis. Van overmoed naar inkeer. We gaan consolideren door het uitnutten van kleine markten, we gaan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en we gaan orde scheppen in de oeverloze mogelijkheden.


Online media aanbieders en gebruikers worden stilletjes volwassen.