De nieuwe iPadapp van de Leeuwarder Courant, die deze maand live ging, brengt weer wat meer variatie in het aanbod van tabletkranten. Geen facsimile van het papieren moederblad, maar een eigen look, doordat nieuwsfoto's de deur openen naar de verschillende rubrieken. Zo krijgt je app een eigen smoel.

De LC heeft een lange aanloop genomen, daardoor lijkt dit fotoprincipe afgekeken van The Daily, die met een fotocarroussel werkt. Maar in Friesland zullen ze zeggen dat Murdochs tabletredactie juist bij hen heeft gespiekt. (Zou de komst van oud-Apple-manager en NRC-uitgever Gert-Jan Oelderik als de nieuwe algemeen directeur bij NDC-media geholpen hebben?)

Interessanter dan het lange ontwikkelingstraject, is de productdifferentiatie van LC.

Uitgever Maarten Pennewaard maakt duidelijk onderscheid tussen het abonnement op de papieren editie en de iPadversie. De krantabonnees krijgen geen gratis toegang tot de tabletapp. Tabletgebruikers betalen 11,99 per maand voor de iPadversie van de LC, ongeacht of ze de krant ook in de bus krijgen.

Pennewaard: "Wij hebben van meet af aan gesteld dat de iPad-app van de Leeuwarder Courant een ander product is dan de krant. De presentatie is anders, de frequentie in updates is ander, de redactie is (deels) anders(..) Dat betekent dat we ook van mening zijn dat we een vergoeding kunnen vragen voor deze dienst."

Het is een bescheiden variant op de praktijk waarbij de iPadversie een kloon is van de krant met multimediale toevoegingen. Maar het is wel een verandering van uitgeefperspectief.
De tabletapp wordt niet gelijkgesteld aan de website, die heet van de naald de nieuwtjes brengt, en ook niet aan de krant, die elke dag op een vast moment verschijnt, maar als een continu publicatiemedium dat meer is dan een doorgeefluik omdat het nieuws journalistiek wordt gewogen en verrijkt.

Daarmee ontstaat meer nuance in het perspectief van dagbladuitgevers. Na de geboorte van de tablet dachten we dat dit nieuwe medium in de nabije toekomst de rol van de krant zal gaan overnemen. Voordeel: multimedialiteit en uitschakeling van het kostbare druk- en bezorgproces. De vormgeving van de app als digitaal duplicaat van de krantenpagina gaf daar uitdrukking aan.

Maar nu komt er ruimte om de tabletkrant te zien als een variant naast je krant. Zoals velen ook een mobiele telefoon gebruiken naast hun vaste toestel en daarvoor ook twee abonnementen hebben of een combinatieabonnement. Omgekeerd kan dat betekenen, dat je naar de consument zowel de meerwaarde van je papieren editie als van je iPad-versie kunt communiceren. En je smartphone-app, en je website, en je blogs, en je social mediacommunity, en je burgerjournalistieke kanaal etc etc. Een dagbladuitgever heeft meer producten, dus meer plekken in het schap. En daarmee kan hij inspelen op verschillende gebruiksmomenten en voorkeuren van zijn lezer.

Geen verdringing, geen kannibalisering, maar verbreding van je portfolio. Mobiel uitgeven komt niet per definitie in plaats ván, het komt erbíj. Dat is het spel dat dagbladuitgevers nu kunnen spelen.