Wat kinderen klaarspelen op mobieltjes, tablets en computer doet je mond openvallen van verbazing. Het drukt je met je neus op het harde feit dat kinderen onverslaanbaar zijn wat een naadloze omgang met de nieuwste interactieve technologie betreft. En uitgevers? Zij moeten de wensen van nieuwe generaties rondom mediagebruik serieus nemen, anders zijn ze zo uitgerangeerd. 

De verschillen zijn zelfs zichtbaar binnen generaties. Zo kan de zogeheten Generatie Einstein die na 1985 is opgegroeid in de digitale samenleving, nog een puntje zuigen aan de verrichtingen van hun kleine broertjes en zusjes die met tablets en smartphones groot worden. Kijk bijvoorbeeld naar het recente TEDx-filmpje waar een pedant brugklassertje begin november de professionals in de zaal even uitlegde hoe je met de Apple Developers Kit succesvolle apps bouwt en in de markt zet.

Er is veel voor te zeggen om deze kinderen in praktijksituaties te laten experimenteren en hun ideeën snel door te ontwikkelen naar levensvatbare producten. Maar hier staan (terecht) wetten in de weg, en praktische bezwaren. Zij moeten eerst van hun speelkamertjes grootgroeien naar de bekende garage voordat ze als jonge volwassenen zelf kunnen gaan ondernemen. Bedenk maar eens een leuke manier om de briljante invallen van deze jonge talentjes productief te maken voor je eigen (uitgeef)bedrijf.

Bedenk Jongerenprijsvragen!
Ik zou alle redacties en marketingafdelingen adviseren om direct leuke jongerenprijsvragen te bedenken en technologietalentenjachten te organiseren, om zo vroeg mogelijk toegang te krijgen tot hun technische vernuft en hun creatieve ideeën. Daar mag voor de jonge briljantjes natuurlijk een mooi toekomstperspectief  tegenover staan.

Simpele tools voor contentverrijking
Voor de zwoegers van generatie X, helaas voor 1985 geboren, zit er niets anders op dan leren, leren, leren. In navolging van Tedx-sprekertje Thomas Suarez aan de slag gaan met de developers kit van Apple. Of experimenteren met de interactive tools van The Guardian, of je bestudeert de workflow-tips van de infographic-afdeling van de New York Times.
De Nieuwe Reporter wijst op de gereedschapskist van Visual.ly.  Zo zijn er heel wat plekken waar je voor niets of voor weinig aan de slag kunt om in de vingers te krijgen hoe je content moet verrijken met animaties, infographics, video en data-analyse.

Redactionele transformatie
Technologie is minstens de helft van het uitgeefvak en het redactievak. Niet alleen omdat je berichten nu op alle mogelijke platforms moet verspreiden. Maar vooral ook omdat je aan content, binnen de grenzen van het economisch haalbare, zoveel mogelijk beleving moet toevoegen. Hans Jansen van WoodWing wijst op de noodzaak van redactionele reorganisatie om de transformatie naar multi-channel publishing publishing te kunnen maken.

Moderne storytelling
Het gebruik van tablets in handen van consumenten en zakelijke gebruikers groeit exponentieel: analisten verwachten dat er in 2012 ruim 103 miljoen tablets over de toonbank gaan. In 2015 zullen dat er 326 miljoen zijn.  Journalist en uitgever moeten een flinke dosis technologische kennis in hun bagage hebben om relevante content voor deze apparaten te maken.  Maar vooral moeten zij de cultuuromslag realiseren van een tekstgerichte zenderclub, naar een interactieve meerdimensionele storyteller. Je moet je verhaal nu in een strak redactioneel proces op alle mogelijke manieren kunnen vertellen en in beeld kunnen brengen.

Dat klinkt als goochelen met woorden. Maar jochies als Thomas Suarez leren ons dat je pijnlijk snel wordt uitgerangeerd, als je de verwachtingen van je gebruikers in dit nieuwe digitale tijdperk niet begrijpt.