Het Nationaal Uitgeverscongres gisteren was erg goed en gezellig. Ik keek vooral uit naar de toespraak van David Montgomery, de CEO van Mecom. Ik was vooral nieuwsgierig of hij nu een krantenman is of toch vooral een keiharde financiële manager die enkel uit is op korte termijn gewin.

De openingsspreker Arnold Heertje gaf een heel betoog waarin hij stelde dat de sturing door managers de hele krantensector kapot heeft gemaakt. Hij gaf PCM/Apax als voorbeeld en definieerde de manager als een man die vanaf een grote afstand, zonder enige voeling met de werkvloer of de klanten stuurt op enkel financiële parameters. Gericht op de korte termijn en zijn eigen salaris en bonus.

Spannend werd het toen moderator Frénk van der Linden exact dezelfde woorden gebruikte om David Montgomery te introduceren. Het was duidelijk cynisch bedoeld maar kwam niet bij iedereen zo over. Het was dan ook chiquer geweest om deze introductie in het Engels te doen zodat Montgomery direct had kunnen reageren. Hij had het vast kunnen waarderen.

Volgens de aanwezigen vanuit Wegener was het niet zijn beste toespraak en er zijn een paar zaken waarin ik het absoluut oneens ben (zoals zijn stelling dat er ooit weer betaald gaat worden voor on-line nieuws).

Maar daar ging het me niet om. Ik wilde weten of hij, nog steeds, een uitgeefhart heeft.

De speech nam veel van mijn twijfel weg. Die twijfel verdween helemaal toen ik hem kort sprak. We spraken over zijn introductie door Frénk van der Linden. Hij reageerde hierop laconiek "You know what they say about managers; If they were any good they would have been journalists".