Gezamenlijke cadeaukaarten (Geef en blad), gezamenlijke sales (Hearst en Audax): er wordt heus wel samengewerkt tussen Nederlandse uitgeverijen. Maar het is nog te beperkt, zo verneem ik geregeld. Twee voorbeelden van mensen nuit de uitgeverijwereld die daarover wat te melden hebben: 

Rinder Sekeris van het Nederlands Dagblad, het landelijke dagblad van gereformeerde signatuur, zei tegen Media Facts het volgende: "Bij ons blijkt er relatief veel overloop te zijn met NRC. Die lezers combineren voorkeuren die ze dan eens bij NRC en dan eens bij het ND vinden. Waarom zou je ze geen combinaties gaan aanbieden? Uitgevers zijn nog zo solistisch bezig terwijl voor iedereen de nood zo hoog is. We hebben toch een gezamenlijk belang? We gaan ook proberen met tijdschriften combinatieabonnementen te maken."

André Knol (GEA) toont zelfs de noodzaak van meer samenwerking aan door te wijzen op nieuwe, alarmerende cijfers: de totale mediabestedingen zijn in de afgelopen 5 jaar met 27% gedaald tot nauwelijks meer dan 1000 euro per huishouden. Van die mediabestedingen daalt het aandeel ‘content' zienderogen, ten gunste van de onderscheiden factoren ‘mediaverbinding', ‘media-apparaat' en ‘distributie- en verkoopkanaal'.
Als uitgevers in een uitdijend medialandschap een groter deel van de taart willen opeisen, dan moeten ze volgens Knol krachtiger samenwerken, onder meer op het gebied van content. Via meer schaalgrootte kan men dan betere voorwaarden afdwingen bij partijen als Apple en Google.

De noodzaak van intensievere samenwerking tussen uitgeverijen is kortom duidelijk. Het project ‘Uitgeverij van de toekomst', dat in september van start gaat, is in dit opzicht opvallend: 35 uitgeverijen en mediabedrijven gaan de komende twee jaar ruim € 2 miljoen investeren in collectief innoveren; de helft wordt gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken. Eén van de deelnemers is MYbusinessmedia, de uitgever van onder andere Media Facts en Boekblad. Wij houden u in Media Facts op de hoogte van de belangrijkste lessen en inzichten die dit project oplevert over het moderne uitgeven.