Driving innovation in media: het uitgeven opnieuw uitvinden

(let op: downloaden kan even duren ivm grootte bestand)Voor u ligt de Case Study van het Mediafacts Uitgeverscongres 2013. Het thema van de dag was ‘Driving Innovation in Media: het uitgeven opnieuwuitvinden’. Want dat is hard nodig. Zoals u weet is het uitgeefvak er de afgelopen jaren niet bepaald makkelijker op geworden.

Case study bekijken