Mediafacts reikt 15 november de eerste Media Leadership Award uit, tijdens een diner aansluitend aan de Mediafacts Nationale Uitgeefdag. Deze prijs beloont modern leiderschap van een bestuurder van een mediabedrijf of mediamerk; iemand die met elan én succes een nieuw traject heeft aangestuurd. Ook u kunt uw favorieten indienen. Een 'topzware' jury hakt uiteindelijk de knoop door.  

 

Er bestaan tal van prijzen voor bestuurders in medialand, maar de belangrijkste prijs is nooit uitgereikt: een prijs voor een bestuurder die in de mediasector met modern leiderschap veranderingen bewerkstelligt die noodzakelijk zijn voor een levensvatbare toekomst van een mediabedrijf of -merk.

Dien uiterlijk 7 oktober uw favoriet in!
Kent u een bestuurder uit de publishing-gerelateerde, Nederlandstalige mediabranche die modern leiderschap etaleert? Dien dan uw favoriet(en) - voorzien van een overtuigende toelichting - uiterlijk vrijdag 7 oktober in bij Wim Danhof, hoofdredacteur van Mediafacts. U kunt dan doen via een mail naar wim@mediafacts.nl. De hieronder genoemde criteria kunt u bij uw toelichting als leidraad hanteren.

Juryberaad in oktober
Een vakkundige jury zal alle inzendingen beoordelen en vervolgens bespreken tijdens een besloten juryberaad dat eveneens in oktober plaatsvindt, bij 227 Media in Maarsbergen. De stem van het publiek heeft veel gewicht, ook al kunnen individuele juryleden ook eigen kandidaten laten meedingen. 15 november wordt in het Spant! in Bussum de winnaar van de Media Leadership Award bekend gemaakt. Dit gebeurt tijdens een exclusief diner voor de top van de mediabranche, aansluitend aan de Mediafacts Nationale Uitgeefdag. Ook wordt er een aanmoedigingsprijs uitgereikt. Naast de uitreiking van de award zelf, zal Mediafacts in december over de winnaar tevens een digitaal magazine publiceren dat voor iedereen (gratis) benaderbaar is. 

De beoordelingscriteria en -overwegingen 
Hieronder leest u aan de hand van welke criteria de jury de haar afweging maakt:

  • De winnaar is een bestuurder van een mediabedrijf of van een afdeling of merk van een mediabedrijf; in de laatste twee gevallen kan het bijvoorbeeld gaan om een marketingdirecteur of hoofdredacteur
  • Het betreft iemand die een vernieuwende strategische koers voor ogen heeft én die ook gestructureerd (kaders en doelen met daaraan gekoppelde termijnen) uitvoert of heeft uitgevoerd; het kan hierbij gaan om een transformatie, maar ook om een geheel nieuw traject 
  • Het betreft iemand die gedurende dit proces op een inspirerende manier de talenten van de medewerkers heeft gemobiliseerd; hen ruimte latend voor eigen initiatief, maar tevens coachend en voor de troepen uitlopend
  • Dit moet gepaard gaan met aantoonbare positieve resultaten. De jury moet hierin dus tijdig voldoende inzage krijgen. Discretie is hierbij verzekerd!  
  • De winnaar kan een leider van een gevestigd mediabedrijf (of een afdeling of merk daarvan) zijn; het kan echter ook een leider van een jong mediabedrijf zijn die een vernieuwende blik op uitgeven koppelt aan resultaat. Uiteraard houdt de jury in haar afweging wel enige rekening met het feit dat transformaties binnen grote, van oorsprong traditionele mediabedrijven gepaard gaan met een grotere mate van complexiteit, waardoor ze moeilijker te managen zijn.

Een topzware jury!
De jury van de Media Leadership Award heeft een topbezetting en bestaat uit:

  • Marianne Zwagerman, schrijfster, columniste en media-entrepreneur. Werkte voorheen ook jaren in de top van de Telegraaf Media Groep. 
  • Stef Löhr, partner bij 227 Media, het belangrijkste Interim- en Searchbureau voor de top van de media in Nederland.
  • Magiel Tak, adviseur bij organisatieadviesbureau Magnus Red. Hij heeft gedurende vele jaren talrijke veranderingstrajecten binnen uitgeverijen begeleid
  • Hidde Kross, directeur van Veejays.com, het leidende netwerk voor videokunstenaars in Nederland. Hidde heeft een achtergrond in zowel de traditionele uitgeefbranche (o.a. Wolters Kluwer) als in de wereld van de nieuwe media
  • Wim Danhof, sinds jaren hoofdredacteur van Mediafacts, de initiatiefnemer tot deze nieuwe Award. Mediafacts brengt Case Studies uit en organiseert evenementen over businessmodel-innovatie rondom publishing.  

Dien uw favoriet in!
Met de Media Leadership Award viert en stimuleert Mediafacts het succesvolle leiderschap en ondernemerschap dat in de mediabranche volop aanwezig is! Dus nogmaals: dien uw favoriet, voorzien van een goede argumentatie, in bij Wim Danhof: wim@mediafacts.nl