Met bijna 47.000 abonnees is Eva in Nederland het grootste maandblad voor vrouwen in de leeftijd van 35 tot 55 jaar. Volgens de EO bereikt Eva iedere maand minstens 150.000 mensen die het magazine waarderen met een 7,8.Als een ervaren presentator, gestoken in een vlot pak en rustig heen en weer wandelend over de bühne, liet Lock zien dat de EO een andere omroep is dan enkele decennia terug.Linkse’ omroepen als de VARA en de VPRO persifleerden de EO toen regelmatig vanwege de sterk evangelische programmering. En welke oudere jongere herinnert zich niet de nog altijd bestaande Muzikale Fruitmand (nu op radio 5), die luisteraars van de officiële popzender Hilversum 3 op elke vrijdagochtend werd aangeboden?

"Minder voor eigen parochie"
Deze tijd is volgens Lock beslist voorbij. “We preken minder voor eigen parochie, zijn eigentijdser en hebben een bredere programmering. Onze identiteit is wel altijd zeer helder gebleven. De EO-missie is om mensen in contact te brengen met Jezus, zoals verwoord in het motto ‘Leef je geloof’. Daar wordt via verschillende platforms en zenders invulling aan gegeven. Naast Eva is de EO uitgever van het wekelijkse rtv-magazine Visie met een oplage van ruim 150.000 exemplaren. Het 2-maandelijkse magazine Insite gaat naar 58.000 EO-jongerenleden.”

Vier events
Het magazine Eva telde in haar hoogtijdagen 55.000 abonnees, zei Lock. “Hierna zette een daling in, met als dieptepunt 40.000 abonnees. De EO besloot toen om van Eva meer dan een magazine te maken, vanuit de gedachte dat het blad vrouwen moet inspireren om vanuit hun geloof het verschil te maken. We wilden hen daarom veel meer betrekken bij het ‘merk’ Eva. Dat gebeurt met het organiseren van events. Eva organiseert jaarlijks vier events: de Eva dagen, het Vriendinnenweekend, Chocolade met inhoud en Eva’s Moeder/Dochterdag.

Samen 4.500 bezoekers
Lock: “Deze evenementen trekken samen gemiddeld 4.500 bezoekers en zitten altijd honderd procent vol.” De lezeressen kunnen verder een goed doel kunnen steunen via ‘Eva’s goede doel’. Ze steunen momenteel samen met de hulporganisatie ‘Red een kind’ in Rwanda de moeders en kinderen uit Bugesera bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Op onze website informeren we de geïnteresseerde gebruikers over de voortgang van dit project. We organiseren ook een reis naar Rwanda.”

"Radio is leading"
Het Eva-concept kent een overlap met het medium radio, met als doel zo veel mogelijk mensen te bereiken. Lock: “In een brainstorm bedenkt het Eva-team, dat bestaat uit tien medewerkers, het thema en de onderwerpen voor het Eva radioprogramma op Hilversum 5 en de komende printeditie. Het thema komt eerst aan bod in het radioprogramma, waarin diverse interviews worden gehouden. Aansluitend wordt de content verder uitgewerkt in het magazine. Radio is dus leading.”

"3600 likes"
Eva is volop aanwezig op onder meer de sociale media Facebook, Hyves en Twitter, stelt Lock. “Eva telt ruim 3600 ‘likes’ op Facebook en op Hyves hebben we er ruim 3.400, maar die zijn we geleidelijk aan het afbouwen. We tellen ruim 500 twitteraars en dat aantal groeit. De sociale media, zeker Twitter, vinden we belangrijk om reacties van bezoekers te krijgen op alle events die we organiseren, dus ook de EO Jongerendag en de EO Nederland Zingt-dag. Zeker bij de Eva-events zijn we erg benieuwd, omdat we de content voor het radioprogramma, het magazine en de website mét de gebruiker willen maken.”

Commerciële missie
Naast de genoemde evangeliserende missie staat de EO volgens Lock nog voor een andere missie. “Die is wel van een geheel andere orde. We willen onze content op een meer commerciële, meer moderne manier aanbieden. Dat is de EO nu aan het leren. Kijk je naar Eva, dan lukt het ons moeilijk om A-adverteerders aan te trekken. Zij blijven ons toch als een niche-markt zien, terwijl we met dit blad een gevarieerde doelgroep bereiken met één gemeenschappelijke noemer en dat is hun geloof.”