Hij voegde daar direct aan toe dat die prestaties mensen begrijpelijkerwijs nieuwsgierig maken. “Met winstmarges van 15 à 16 procent op een jaaromzet van circa acht miljoen euro boeken we goede resultaten. Dan wil je als uitgever weten: hoe krijgen ze dat voor elkaar in deze tijd?”

De aanwezigen in de VIP-zaal van het World Forum kregen van Petermeijer eerst een economische verklaring voor het succes van BBP, dat onder meer uitgever is van vakinformatie over webwinkelen, contactcenters en marketing. “Ons ondernemersverhaal is ten eerste een mediumonafhankelijk verhaal. Als late starter konden we kiezen voor groeiende vakgebieden en zelf de meest geschikte media voor contentdistributie selecteren. Dat plaatste BBP in een gunstige positie ten opzichte van de klassieke uitgevers die in veel gevallen ‘vastzitten’ aan kenterende vakgebieden. Ze hebben bovendien vaak digitale media moeten toevoegen aan hun bestaande printmedia. Een lastig en kostbaar proces, dat wij niet hoefden te doorlopen.”

35 procent print- en online activiteiten
Een tweede verklaring voor het zakelijke succes vormt de verdeling van de bedrijfsinkomsten bij BBP, die 'maar' voor 35 procent uit de print- en online activiteiten komen. Het bedrijf heeft 6 printtitels, waaronder Twinkle, Telecommerce en MarketingTribune, met in totaal 20.000 betalende abonnees. Verder beheert het bedrijf 10 websites, met een maandelijks bereik van 750.000 pageviews. De overige 65 procent van de bedrijfsinkomsten realiseert BBP met het organiseren van events.

Petermeijer: “We organiseren jaarlijks 20 events, verzorgen de uitreikingen van 10 awards en geven 40 trainingen of workshops. Deze activiteiten trekken in totaal 25.000 bezoekers. ”En die bezoekers trekken, samen met de abonnees, weer adverteerders en sponsors, die voor 55 procent aan inkomsten genereren. De overige 45 procent komt op het conto van de congresbezoekers en abonnees.”

Ervaring met events
De CEO van Beerens Business Press ging vervolgens in op het belang van de jarenlange ervaring die BBP heeft met het aanbieden van events zoals Branded Content en het Sponsorcongres. “Neem Adformatie, dat vooral in controlled circulation verschijnt met - in het verleden - altijd 20 à 30 pagina’s personeelsadvertenties. Deze laatste inkomstenbron is goeddeels opgedroogd. Nu richt men zich, bij gebrek aan andere businessmodellen, ook op het organiseren van events. Maar dat zit niet in de genen van dit blad! Financieel succes is hierdoor minder zeker. BBP is daar bovendien al tien jaar geleden mee begonnen, dus de Nederlandse eventmarkt zit al aardig vol.”

Beide doelgroepen behagen
Behalve op events behaalt BBP ook ruime marges op de print- en online activiteiten. Petermeijer legde uit dat BBP regelmatig iets nieuws bedenkt om zowel de lezers als de adverteerders te behagen, “Probeer beide doelgroepen te pleasen. Kies niet uitsluitend voor de adverteerder, want dat is een veel te grote inspanning. In MarketingTribune doen we bijvoorbeeld samen met detacheerder USG aan branded content. Dat gebeurt in een rubriek waarin een kandidaat wordt besproken die door USG bij een bedrijf is geplaatst. De lezer ergert zich in het geheel niet aan deze rubriek. Je moet wel een adverteerder zien te vinden die zoiets aandurft.”

De uitdaging van de app
BBP heeft een app voor Twinkle, maar het antwoord op de vraag wat een app nu precies bijdraagt aan het media-aanbod kan Petermeijer niet precies geven. “Ik vind het een leuk tooltje, maar zie een app ook als een grote uitdaging. Want het aanbod aan apps is enorm, maar hoeveel apps gebruiken mensen nu eigenlijk? Dat valt best tegen, verder vergt het ontwikkelen van een app een aanzienlijke inspanning van je bedrijf.” Over Twitter is hij een stuk positiever. “Voor BBP is dat een goede analysetool voor live events. We zien op Twitter de positieve én negatieve reacties op gehouden events. Twitter vervangt zo de vroegere enquête.”

De bedrijfsvoering op orde houden
Petermeijer stond in zijn presentatie verder stil bij het organiseren van de eigen bedrijfsvoering. “We hebben 40 man in dienst en die moeten alles doen. Het is voor ons een grote uitdaging om dit te organiseren. BBP beheert 150.000 profielen. Dit is een hele klus en daarnaast heb je nog het webbeheer. Wat doe je zelf en wat besteed je uit? Dat zijn vragen die ons ook bezighouden.”

Uitbreiding naar het buitenland
Een andere vraag die hem bezighoudt is de uitbreiding van de e-commerce activiteiten naar het buitenland. “De internationale e-commerce neemt sterk toe. We zijn initiatiefnemer van de website www.e-commercefacts.com, het eerste Europese netwerk voor grensoverschrijdende e-commerce. Dit is een up-to-date nieuws- en business platform voor alle professionals die in de e-commerce sector werken. De website is drietalig, behalve Engels kunnen ook Fransen en Duitsers de content in hun eigen taal lezen.”

Europees platform voor marketeers
BBP is ook betrokken bij de oprichting van een Europees platform voor marketeers, zo vertelde Petermeijer. “Marketeers van multinationals als Philips, Nestlé en Unilever zijn sterk Europees georiënteerd. We willen daarom een Europese site creëren die een brug slaat naar alle marketeers in Europa. Een site waarop zij alle relevante content vinden.” Bij de afsluiting van zijn lezing hield Petermeijer zich op de vlakte over de zakelijke doelstellingen van de internationale uitbreiding. “Wij willen substantiële omzet genereren. Dat moet ook wel om de gemaakte kosten te kunnen dekken.”

Foto: Paul Petermeijer in een interview bij 'Curriculum Vitae', van Joris van Heukelom.