Is de sector als geheel opgekrabbeld na de dramatische uitkomsten in de Top 100 van 2010? Wie staat er op 1? Maar ook: welke uitgeverijen presteren bovengemiddeld of hebben juist wat uit te leggen aan hun stakeholders? Allemaal vragen die worden beantwoord in de komende editorial.  

De Top 100 Publiekstijdschriften meet de print-gerelateerde performance van de 100 grootste publiekstijdschriften van Nederland. Uniek hierin is de optelling van lezersomzet en adverteerdersomzet, waardoor de Top 100 een uitstekende benchmark voor de sector van de publiekstijdschriften vormt. Er zijn binnen een van de bronnen van de Top 100 – HOI Instituut voor Media Auditing – ontwikkelingen gaande waarbij de inkomsten uit apps en andere online media worden meegerekend, daar waar titels die inkomsten opgeven. Men was echter nog niet zover dat deze online inkomsten al in deze Top 100 konden worden meegenomen. Laten we ondertussen niet vergeten dat de omzet van publiekstijdschriften gemiddeld nog voor ten minste 70 à 80 procent leunt op ‘print’. Ook om die reden is de Top 100 Publiekstijdschriften een goede graadmeter.

Inhoud editorial Top 100 Publiekstijdschriften
De gratis beschikbare editorial binnen de al even gratis iPad app van Mediafacts over de Top 100 Publiekstijdschriften bestaat uit de volgende elementen:

1) De complete Top 100-lijst.
2) Een artikel waarin de belangrijkste bevindingen worden beschreven en geanalyseerd, voorzien van allerlei extra lijstjes en tabellen.
3) Video-interviews met:
•    Theo Eijspaart, samensteller van de Top 100; hij vat de belangrijkste uitkomsten in vier minuten samen;
•    Auke Visser, voorzitter van de Groep Publiekstijdschriften van het Nederlands Uitgeversverbond; hij reageert op deze uitkomsten en plaatst ze in perspectief.
•    De hoofdredacteuren van Nieuwe Revue - Gert-Jaap Hoekman en Willem Uylenbroek - over hoe zij hun titel staande willen houden in de vechtmarkt van        de mannenbladen.

Op zoek naar het nieuwe geld
Tegelijkertijd blijft de eerste editorial binnen de iPad app van Mediafacts - ‘Op zoek naar het nieuwe geld’ - natuurlijk gewoon beschikbaar. Hierin wordt uitgebreid de zoektocht van uitgevers naar additionele inkomstenbronnen beschreven, daar waar - zeker in de westerse wereld - de inkomsten uit print onder druk staan. Het hoofdartikel is gelardeerd met veel voorbeelden en cases.

Gratis de app downloaden!!!
Alle content in de Mediafacts iPad app is tot en met januari gratis! Download de app via de iTunes appstore.