Corry Siegers (zie foto) hield tijdens de Mediafacts Nationale Uitgeefdag een presentatie over hoe uitgevers hun content in een wereld van overvloed beter vindbaar kunnen maken door deze te meta-dateren. Een verslag en video-interview.

De beste content wordt niet meer automatisch het meest gelezen. In dit technologische tijdperk geldt dat content vooral vindbaar moet zijn binnen eigen platformen maar ook op platforms die buiten de invloedssfeer van de 'contentmaker' liggen. De beste gemetadateerde content wordt het meest gelezen, zo is te lezen is diverse vakmedia, onder meer in relatie tot het fenomeen ‘content shock’. Bindinc. Programma Data Services verrijkt bestaande programmagegevens met metadata. Daarmee is het een soort startup binnen de TV-gidsuitgeverij Bindinc, die er haar businessmodel mee uitbreidt. 

Lange tijd waren de televisiegidsen de melkkoe van de Nederlandse omroepen, maar daar is de laatste jaren snel verandering in gekomen. De oudere generatie maakt er nog steeds gebruik van, maar mensen onder de 35 jaar kennen de gids hooguit van het ouderlijk huis. Bovendien kijken we steeds meer on-demand: de aard van de programmagegevens verandert. Met die ontwikkelingen in het vooruitzicht is het roer enkele jaren geleden rigoureus omgegooid bij Bindinc., de uitgeverij van de gidsen van AVRO, KRO en NCRV.

Kijkgedrag
Om haar verhaal van enige context te voorzien, citeerde Siegers uit de mediaforecast van Cisco. De IP-traffic zal tussen 2014 en 2019 vervijfvoudigen, video zal goed zijn voor tachtig procent van het dataverbruik op internet en het gebruik van mobiel zal in die periode vertienvoudigen. Bindinc. heeft een uitgebreide analyse gemaakt van ons kijkgedrag. De bevindingen zijn inmiddels bekend: het kijkgedrag van jongeren is volledig anders dan dat van ouderen. Lineair televisiekijken doen ze nauwelijks, ze hebben een grote voorkeur voor series, Netflix is waanzinnig populair, en er is een groot verschil in de apparaten die zij gebruiken. Mobiel internet is een van de belangrijkste kanalen.

Relevantie = key
Ook de manier waarop we tegenwoordig mobiel informatie zoeken over programma’s, is aan verandering onderhevig. Siegers: “65 procent is op zoek naar de meest relevante informatie, onafhankelijk van wie deze informatie verstrekt. Dat past in het schema dat is opgesteld door Google, dat ons mobiele zoekgedrag heeft onderverdeeld in de volgende vier vragen:

- I want to know
- I want to go
- I want to do
- I want to buy

Wie de kijker van informatie wil voorzien, zal zich hier rekenschap van moeten geven. Iedereen die zijn klant wil benaderen, moet ten eerste relevante informatie geven, ten tweede aanwezig zijn en ten derde vindbaar zijn.”

Metadata de handelswaar
Van de consumenten kijkt 61 procent nog steeds op de automatische piloot naar zijn favoriete programma’s, maar 27 procent gaat op zoek naar informatie: met behulp van TV-gidsen, apps, de elektronische programmagidsen, advertising en social media. “Juist die groep is beïnvloedbaar”, zegt Siegers. “Om terug te keren bij Bindinc. zelf: hoe zorgt een omroep ervoor dat zijn programma’s vindbaar zijn? Daar komen de metadata om de hoek kijken: de data waarmee je ervoor zorgt dat je vindbaar bent aan de hand van de relevante zoektermen, juist buiten je eigen kanalen. Dit is precies waarop Bindinc. zich met Programma Data Services heeft toegelegd, zowel voor de eigen publicaties - waaronder de TV Gids-app - als voor klanten van buiten. Het team van Bindinc. is voortdurend bezig met het verrijken van bestaande programmagegevens en het toevoegen van relevante zoektermen, om op die manier optimaal vindbaar te zijn. De metadata-velden die zo worden samengesteld rondom content, vormen de handelswaar.”

Instructiefilmpjes over vindbaarheid binnen YouTube
“Metadata vormen een basis-ingrediënt voor elke mediaonderneming”, stelt Siegers. “Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je vindbaar bent in die enorme bak aan filmpjes van YouTube? Dat is minder moeilijk dan je zou denken; daarover zijn talrijke instructies beschikbaar." 

Meer over het inregelen van metadata als onderdeel van de content-strategie kunt u vernemen in het video-interview dat Wim Danhof had met Corry Siegers, na afloop van haar presentatie op de Mediafacts Nationale Uitgeefdag: