Met het verworven meerderheidsaandeel in SBS Broadcasting vormen tijdschriften nu geen 85% meer van de omzet van Sanoma Media, maar 50%. En stijgt het adverteerdersdeel in de omzet van eenderde naar de helft. CEO Dick Molman ziet daar de ironie van in, in deze tijd van economische teruggang. Maar hij gelooft zeker in deze nieuwe koers.

Tijdens de openbare jaarvergadering van het Nederlands Uitgevers Verbond afgelopen maandag zette CEO Dick Molman de strategie van Sanoma Media met de nieuw verworven televisietak uiteen.

Verschoven verhoudingen
Sanoma Media heeft een omzet van 500 miljoen, waarvan 80 miljoen (15%) werd verdiend met nieuwe media. Tijdschriften vormden 85% van de omzet, en daarbinnen vormden lezers tweederde van de omzet. Maar door het verworven aandeel van 67% in SBS Broadcasting zijn de verhoudingen binnen het bedrijf wat verschoven. Tijdschriften vormen nu nog maar 50% van het bedrijf en Sanoma Media is nu voor de helft van de omzet afhankelijk van consumenten en voor de helft van de advertentiemarkt. "Je kunt je afvragen of dat wel zo slim is in deze tijd van economische teruggang", voegde Dick Molman er grappend aan toe.

Want hij gelooft wel degelijk in de nieuwe koers. "Tijdschriften zijn groot, maar ze groeien niet meer. Internet groeit, maar levert te weinig op. Televisie daarentegen, blijft groeien en adverteerders willen steeds meer crossmediaal hun boodschap uitdragen."

Winstgevendheid internet mager
De afgelopen 10 jaar heeft het concern behoorlijk geanticipeerd op de ontwikkelingen op het gebied van online en mobiel. Met drie verschillende strategieën is het bedrijf de 'dreiging' van het internet te lijf gegaan. Door te optimaliseren is het bestaande portfolio verbeterd, via de doorvertaalstrategie zijn daar internetversies aan toegevoegd en nieuwe paden zijn betreden om te experimenteren met nieuwe producten terwijl het bestaande portfolio en het risico op kannibalisatie daar ondergeschikt aan zijn gemaakt.

Het heeft Sanoma Media veel opgeleverd. Door het lostrekken van de webredacties groeide Sanoma Digital uit tot een kenniscentrum waar het bedrijf nu nog goed mee voor de dag kan komen. Maar ondanks de kostenbesparing en verhoogde efficiency bleek de winstgevendheid van de meeste sites nog erg mager, verklaart Molman.

Geen verhouding bereik en verdiensten
Daar vormen de sites van Viva, Libelle en Margriet een uitzondering op. En AutoWeek doet het qua business zelfs goed. Maar de businessmodellen achter internet zijn beperkt. De meeste sites zijn te klein om een rol van betekenis op de advertentiemarkt te spelen. En ook de verdiensten van nu.nl staan nog in geen verhouding tot het enorme bereik.

Strategie televisie
Hoe Sanoma Media SBS Broadcasting precies gaat inzetten, maakte Molman niet heel gedetailleerd bekend. Maar hij lichtte wel een paar tipjes van de sluier op. SBS zal worden ingezet voor crosspromotie waarbij bladen op tv en programma's in bladen worden geadverteerd. Online en redactionele samenwerking zal er komen, maar er zal bijvoorbeeld geen Libelle TV komen. "Libelle heeft jarenlang heel zorgvuldig het imago opgebouwd, het zou een te groot risico op afbreuk met zich meebrengen", licht Molman toe. Daarbij biedt de televisietak een synergie waar sommige adverteerders graag gebruik van maken.

Televisietrends
Molman noemt ook een aantal trends waar Sanoma Media met grote belangstelling naar kijkt en wellicht ook op zal inspelen: (de iPad als) second screen, uitgesteld kijken, watching apart together door via social media live met elkaar te chatten, het 'liken' van tv-programma's door ze te labelen als 'dit vind ik leuk', en het aanraden van programma's aan vrienden door ze te labelen als 'kijk ook naar'.