Hildebrand Bijleveld vertrekt na drie maanden alweer als hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Bron: Leeuwarder Courant

Bijleveld begon op 1 oktober bij de krant, als opvolger van de in april vertrokken Lútsen Kooistra.
Lees verder