Libelle.nl is het grootste online vrouwenplatform van Nederland. Dat blijkt in elk geval uit cijfers van het Nederlands Online Bereik Onderzoek (NOBO). Bron: Emerce

 

In september 2017 bereikte Libelle.nl 1,67 miljoen unieke bezoekers, aldus NOBO.
Lees verder