Voilà: de nieuwe website van Mediafacts en de nieuwe Media Facts Alert nieuwsbrief zijn een feit! En, zo mogelijk nog belangrijker: de Mediafacts iPad app is te downloaden in de iTunes appstore. Alle onderdelen van de app zijn in de rest van 2011 gratis beschikbaar, zodat de uitgeef- en mediawereld volop vertrouwd kan raken met dit vernieuwende uitgeefconcept. Maar waarom gaat Mediafacts naar de iPad? Bij veel andere vakbladen wordt juist terughoudend omgegaan met tablet publishing.

Misschien herkent u het beeld van al die vakbladen die bij u in het bedrijf binnenkomen om al snel op een stapel in de anonimiteit te verdwijnen. Prioriteit 88. Mediafacts brengt relevante informatie over uitgeven en media naar uitgevers, maar het vehikel - een papieren vakblad dat zes keer per jaar verschijnt -  is verouderd.

Ondertussen blijft onze missie het beantwoorden van vragen door uitgevers. Daarbij willen we meer energie steken in content met een hoge toegevoegde waarde, terwijl we het snellere uitgeef- en medianieuws natuurlijk wel blijven brengen. We hebben onderzocht in welk soort vakinformatie uitgevers het meest geïnteresseerd zijn. Daar hebben we het concept van de app vervolgens op afgestemd.

Hoe de app in elkaar zit
De belangrijkste, meest hoogwaardige informatie voor uitgevers wordt binnen de iPad app ontsloten via editorials die minimaal 22 keer per jaar uitkomen. Per editorial wordt één voor uitgevers relevant onderwerp aangesneden. Zo’n onderwerp wordt vanuit diverse invalshoeken belicht, waarbij uitgevers overigens veel aan het woord komen. Je kunt beter veel vaker per jaar uitkomen met één uitgediept onderwerp dat nauw aansluit bij een duidelijke informatiebehoefte van uitgevers, dan een paar keer per jaar - zoals nu in print - met grotere shots informatie die de steeds drukker bezette uitgeefprofessional naast zich neerlegt. Ook dat aspect heeft geleid tot het idee om op de tablet te gaan publiceren; niet met complete digitale magazines tegelijk, maar artikelsgewijs: editorials als premium content voor abonnees, binnen de omgeving van een gratis iPad app. Bekijk hier de lanceringsfilm over de iPad.

Geen ‘copy paste’ vanuit print
De eerste editorial gaat over de vraag hoe - internationaal en nationaal - uitgevers nieuwe omzetbronnen proberen aan te boren, daar waar de inkomsten uit ‘print’ bij vrijwel alle dagbladen en tijdschriften structureel dalen. Een hoofdartikel over dit onderwerp wordt gelardeerd met analyses, video-interviews en een aantal vernieuwende cases van uitgevers. De content van zo’n editorial wordt specifiek voor de tablet opgemaakt. Kortom: tekst + beeld + video (en audio) in een tablet optimized design. En waardevolle, maar tegelijkertijd goed behapbare inhoud, door het concept van artikelsgewijze publicatie. De ‘legacy’ van het ‘magazinedenken’ is bij de Mediafacts iPad app dus helemaal losgelaten, en zo hoort dat volgens ons ook op een tablet.

Ook een nieuwe website...
Nu bestaat de app natuurlijk niet alleen uit twee editorials per maand. Het abonneegedeelte van de app bevat ook een Facts & Figures-gedeelte; daarin zijn voor uitgevers relevante rapporten en onderzoeken in één omgeving samengebracht en te downloaden. Tevens is in de app een persoonlijke dossierfunctie opgenomen waarin abonnees hun favoriete content kunnen bundelen. U heeft het wellicht al gemerkt: abonnees die niet over een iPad beschikken kunnen alle content en tools uit de app tevens via de nieuw ontwikkelde website benaderen.
Daarnaast bevat de app gratis, live content, gevoed vanuit de nieuwe website, die tegelijk met de app live is gegaan. Daaronder bevinden zich nieuwsitems, blogs en tweets, en een communityfunctie als MediaMensen.

...én een nieuwe nieuwsbrief! 
Bovendien is de drie keer per week verschijnende nieuwsbrief 'Mediafacts Alert' is een nieuw jasje gestoken. In deze nieuwsbrief wordt als vanouds al het laatste uitgeef- en medianieuws overzichtelijk voor u op een rijtje gezet. Dit op basis van een veelheid aan nieuwsbronnen, waaronder de eigen nieuwsberichten van de redactie van Mediafacts.

Geen dynamische app, wél verrijkte content
Terug naar de iPad app: laten we - voordat dit nieuwsbericht te ronkend wordt - ook niet overdrijven: het gaat om een statische app, wat betekent dat er geen live interactie binnen de app mogelijk is. Een vaktitel als Mediafacts kan niet sky high in de kosten gaan zitten. Wél bevat de app nogmaals volop verrijkte content waaronder eigen video-interviews.

En wat gebeurt er met het magazine? Dat blijft bestaan. Papier heeft weer eigenschappen die een tablet niet heeft; de echte langzame, maar waardevolle content zal daarin blijven verschijnen. Maar de frequentie gaat terug van 6 naar 4 keer per jaar, en de inhoud van print wordt nauwer gekoppeld aan de evenementen die Mediafacts organiseert, met name de Nationale Uitgeefdag en het Uitgeverscongres. Het blad wordt echter geen platte reclamebrochure. Het blijft gaan om vakinhoudelijke, slow content.

Probeer de app gratis uit in de rest van 2011!
De rest van dit jaar is alle content van de Mediafacts iPad app gratis te downloaden vanuit de iTunes appstore. Uitgevers en mediamensen krijgen derhalve alle gelegenheid om de app uit te proberen. Ontdek zelf de meerwaarde van de iPad app van Mediafacts!

Lanceringsactie: profiteer van een extra voordelig abonnement op Mediafacts

Neem nu een voordelig abonnement op Mediafacts: Sluit voor het eind van het jaar 2011 een abonnement af en u betaalt slechts € 95 i.p.v. € 115 per jaar. Of neem een extra voordelig half jaarabonnement. U profiteert dan o.a. van de volgende voordelen:

  • Minimaal 22 keer per jaar een editorial binnen de Mediafacts iPad app en toegang tot andere afgesloten onderdelen van de app
  • 4 keer per jaar het vakblad

 

Wim Danhof, hoofdredacteur Mediafacts