Kunsthistoricus, journalist en schrijver Koen Kleijn is de nieuwe hoofdredacteur van het historisch stadsblad Ons Amsterdam. Bron: Het Parool

Kleijn (54) was adjunct-hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer en vervangt bij Ons Amsterdam historicus Peter-Paul de Baar.
Lees verder