Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) gaat vanaf vandaag verder onder een nieuwe naam: de Mediafederatie. Bron: Fonk Online

Om de transitie die de mediasector ondergaat nog beter te kunnen ondersteunen, is gekozen voor een slagvaardiger organisatiemodel.
Lees verder