Brancheorganisatie NDP Nieuwsmedia en journalistenvereniging NVJ hebben in een brief aan de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid gepleit voor steun aan een amendement... Bron: Villamedia

...op de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg.
Lees verder