Op de site allesmag.nl kunnen lezers een prepaidtegoed kopen, waarmee ze abonnementen op diverse tijdschriften kunnen nemen. Binnen dit flexibele abonnementenmodel kunnen op ieder moment switchen naar andere bladen van Sanoma Media.

Pilot
Rémy Kluizenaar, Manager Consumer & Trade marketing legt uit: "De soft launch en campagne van deze pilot zijn begin november van start gegaan. We streven initieel naar een beperkt aantal klanten om gebruikerservaringen en gedrag te toetsten. We hebben inmiddels enkele honderden abonnees mogen verwelkomen. De pilotfase loopt tot begin januari. Daarna zullen we evalueren en het product beter afstemmen op de wens van onze klanten. Op basis van deze bevindingen wordt bepaald wanneer AllesMag breed vermarkt wordt."

Wie vormen de voornaamste doelgroep? Oud-abonnees of kopers van losse bladen?
Kluizenaar: "AllesMag is bedoeld voor iedereen die van tijdschriften en afwisseling houdt. Je kunt niet alleen bepalen welke tijdschriften je wilt lezen, maar ook hoeveel. Zonder dat je direct een abonnement op meerdere tijdschriften hoeft af te sluiten. Deze vrijheid maakt AllesMag ook zeker interessant voor kopers van losse bladen."

Prijsstelling
De tijdschriften die via dit AllesMag abonnement worden gekocht, zijn goedkoper dan de losse verkoopprijs, maar duurder dan de stuksprijs bij een  abonnement via bijvoorbeeld Zester. Een nummer van Flair of Viva kost los €2,45, bij AllesMag €2,40 en bij een abonnement via Zester €1,50. Een los nummer van Beau Monde kost los €4,95, bij AllesMag €4,60 en bij Zester € 3,13.

Kluizenaar: "In de prijzen die je op zester.nl of tijdschrift.nl ziet, is een introductiekorting verwerkt. De prijs per nummer bij AllesMag is gelijk aan de reguliere abonnementsprijs. Met AllesMag ben je iets voordeliger uit dan in de losse verkoop. En met de tijdelijke aanbieding van €25,- gratis extra tegoed ben je vrijwel net zo voordelig uit als met een regulier nieuw abonnement."

Anticipeert Sanoma met AllesMag op de nieuwe abonnementenwet?
Kluizenaar: "De voornaamste reden voor de lancering van AllesMag is dat we willen anticiperen op de veranderende wens van onze klanten. Zij willen meer flexibiliteit en meer vrijheid. Dat wil Sanoma Media hun bieden. Met deze verandering verwachten we onze klanten langer aan ons te binden, wat inderdaad positief is met het oog op de nieuwe abonnementenwetgeving."

Direct switchen
AllesMag abonnees kunnen eenvoudig switchen in hun online account. Dit kan op elk gewenst moment en wijzigingen worden direct doorgevoerd. De systemen van Sanoma Media hebben wel een verwerkingstijd nodig om het abonnement om te zetten en het tijdschrift te leveren. Dit duurt doorgaans een week. Als een klant wisselt van tijdschrift, staat altijd duidelijk aangegeven per wanneer hij het nieuwe tijdschrift ontvangt.

Gaat Sanoma Media ook andere uitgevers hiervoor benaderen, zoals jullie ook andere uitgevers uitnodigen op tijdschrift.nl?
Kluizenaar: "AllesMag is nu echt nog een pilot. Eerst willen we weten hoe consumenten hierop reageren. Op termijn zullen we dit vast overwegen."

Binnen AllesMag vallen 50 titels van Sanoma Media binnen de categorieën Vrouwen, Mannen, Kids, Gezin, Wonen en Hobby.