Op 25 mei treedt in Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Bron: Informatieprofessional

Sommige Amerikaanse uitgevers vrezen de extra werkzaamheden die zij moeten verrichten én de mogelijke boetes wanneer niet aan de nieuwe EU-privacywetgeving wordt voldaan.
Lees verder