Onder de druk uitkomen
Partijen als Apple, Amazon en Google trekken de macht in de uitgeefwaardeketen steeds meer naar zich toe. Hoe kunnen uitgevers voorkomen dat ze degraderen tot goedkope contenthuizen voor de grote distributeurs? Deze vraag komt met name aan bod in de volgende twee sessies:

- in de VIP-sessie 'Google vriend of vijand' krijgt topman Madhav Chinnappa van Google News kritische vragen voor de voeten geworpen over de almaar groeiende macht van Google binnen de uitgeefwaardeketen, en over haar omgang met het auteursrecht. Daarnaast trekt Google alleen al in Nederland een half miljard euro aan mediabestedingen naar zich toe, meer dan welke Nederlandse uitgever dan ook.  
- in de gratis sessie van André Knol (GEA) in Zaal 1. Knol legt uit wat uitgevers moeten doen om in de uitgeefwaardeketen overeind te blijven ondanks het geweld van branchevreemde toetreders en hun disruptieve technologieën. Specialisatie in niches, dan wel schaalvergroting, krachtenbundeling en samenwerking zijn hierbij kernbegrippen.

Het 360-verhaal
'Print' blijft vooralsnog garant staan voor het merendeel van de inkomsten van veel uitgeverijen. Toch hebben we te maken met verschuivende panelen, zeker als over enkele jaren de tablet een massamedium is geworden. Uitgevers moeten hun content tegenwoordig op vrijwel alle platformen beschikbaar stellen, omdat gebruikers over alle schermen uitwaaieren in hun mediagebruik. Maar hoe pak je multiplatform publishing aan, en hoe richt je de uitgeeforganisatie daarop in, inclusief de systemen die het allemaal faciliteren? Een vraagstelling die in vele sessies terugkomt, waaronder:

- Directeur Dick Holstein, die het multimediale succesverhaal van Voetbal International uitlegt;
- CEO Hans Janssen van Woodwing Software, die ingaat op het efficiënt organiseren van multichannel workflows, met als key driver de opkomst van tablet publishing.
- Directeur Remco Verhoef van Redfive, die in een interactieve sessie ingaat op de belangrijkste vragen die uitgevers hebben rondom de uitvoering van 360 graden publishing.

Online: show me the money!
In diverse sessies wordt natuurlijk ook ingegaan op hét hoofdpijndossier voor uitgevers: hoe meer geld te verdienen aan online content, daar waar de inkomsten uit print structureel dalen? Kakelverse resultaten van diverse experimenten op dit gebied worden bekend gemaakt in onder meer de volgende sessies:

- Johan Mortelmans, directeur e-media bij de Vlaamse kwaliteitskrant De Standaard, geeft de eerste serieuze resultaten vrij van de tablet optimized app die eind augustus werd gelanceerd. Wordt er serieus geld aan verdiend? En hoe groot is het gevaar van kannibalisatie op de inkomsten uit de papieren krant?
- Rinder Sekeris, adjunct hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, maakt al even openhartig de resultaten bekend van een online betaalmuur die deze zomer werd ingevoerd; daarbij kan op verschillende, vernieuwende manieren artikelsgewijs worden betaald voor online content. Wat waren de gevolgen voor het sitebezoek, hoe willen de websitebezoekers die bleven het liefste betalen, en hoe beoordeelt Sekeris deze resultaten?
- Mediaexpert Marieke van der Donk van pwc bespreekt de belangrijkste aanbevelingen van het rapport 'Duurzame Digitale Proposities', naar aanleiding van een onderzoek dat werd uitgevoerd voor Sanoma Media, de FD Mediagroep en Telegraaf Media Groep, mede dankzij steun van het Stimuleringsfonds voor de Pers.
- Vanuit de vakbladen zullen Paul Petermeijer, CEO van Beerens Business Press, en Marieke Verdonk, hoofdredacteur van webwinkeliersplatform Twinkle, uitleggen hoe aan online én events goed geld kan worden verdiend. Daarbij is buitenlandse uitbreiding van de business kansrijk gebleken.

Social Media is hot en blijft hot
Uiteraard speelt ook social media in zowel het VIP-Programma als het open programma van de Mediafacts Nationale Uitgeefdag een belangrijke rol:

- Arjan Lock (directeur van de Evangelische Omroep) legt uit hoe het vrouwenblad Eva mede dankzij effectieve inzet van social media buitengewoon succesvol is en groeit.
- Marketingmanager Bente Bollmann zal eveneens in het VIP-Programma uitleggen hoe het festival Lowlands haar marketing vleugels geeft dankzij de gecombineerde inzet van mobiele en sociale media. 
- In het open programma legt Árpád Gerecsey, directeur van Social People, uit hoe uitgevers social media samenhangend kunnen inzetten, onder de titel: 'Social media: van strategie naar relatie'.

Bladen in Den Haag: de digitale plannen van de opinieweekbladen
Het speciale middagonderdeel Bladen in Den Haag - ook gratis - is helemaal gewijd aan de digitale uitgeefstrategie van de vier grootste opinieweekbladen van Nederland, te weten Elsevier, Vrij Nederland, HP De Tijd en De Groene Amsterdammer. Twee hoofdredacteuren, een digital 'chief'en een directeur-uitgever komen hun visie en plannen toelichten.

Alle uitgeefsegmenten komen aan hun trekken
En nog is de koek bij lange na niet op. Bezien vanuit de uitgeefsegmenten:
- De boekensector komt uitgebreid aan bod. Het onderwerp ebook publishing staat namelijk centraal in een lezing van Geneviève Waldmann, directeur van uitgeverij Luitingh - Sijthoff en van Lulu Wang, bestsellerauteur, die spreekt over haar e-auteurschap.
- Customer media: directeur Petra Schuttel van Grüner + Jahr Corporate Publishing bespreekt de casus Bever Zwerfsport, een fraai uitgewerkt voorbeeld van - wederom - multiplatform publishing.
- Ook het educatieve uitgeefsegment  is afgedekt door - alweer - een topper: directeur Harold Rimmelzwaan van uitgeverij Malmberg gaat in op de gevolgen van de digitale revolutie voor de onderwijssector en bijgevolg voor de educatieve uitgeefsector.

Inschrijven en meer informatie
Had u zich nog niet ingeschreven, maar is de laatste twijfel of scepsis verdwenen? Schrijft u zich dan evenals 700 mensen die u voorgingen in voor de Mediafacts Nationale Uitgeefdag. U kunt dat eenvoudig doen via deze link. Wilt u nog meer informatie, klik dan hier. Daar vindt u ook een routebeschrijving.

Tot morgen, op de Mediafacts Nationale Uitgeefdag, vanaf 9.00 tot 18.00 uur, in het World Forum in Den Haag!