Volgens de berekeningswijze van de Mediafacts Top 100 Publiekstijdschriften 2011 is de oplage van Veronica Magazine met 11% gedaald. Algemeen directeur van Veronica Uitgeverij David Vink stelt in een reactie dat de oplage slechts met 4% is gedaald.

Vink: “In 2011 zijn er voor de eerste keer namelijk 52.800 abonnementen gerapporteerd in categorie 1.2, hetgeen nu volledig buiten de berekening van "abonneegelden"  is gelaten. Het gaat hier om abonnementen tot wederopzegging met het eerste halfjaar, voor 25 euro. Bij Totaal TV gaat het om ruim 4.000 stuks met een soort gelijke aanbieding. Dit is conform de HOI richtlijnen omdat de actieprijsaanbieding minder is dan 50% van het normale abonnementstarief. De enige juiste vergelijking voor Veronica Magazine is:

Oplage 2010 (HOI Q2): 782.678 + 275= 782.953
Oplage 2011 (HOI Q2): 697.061 + 52.800= 749.861

749.861 / 782.953 impliceert een daling van 4,4% en niet de genoemde 11%. Wanneer er duidelijk een trendbreuk is zoals in ons geval van 275 naar 52.800 actieprijs (cat 1.2) abonnementen, dan hadden we toch minimaal mogen verwachten dat we door Mediafacts gebeld waren voor toelichting.”

Dat vraagt natuurlijk om een (eerste, snelle) reactie vanuit Mediafacts. Theo Eijspaart, de samensteller van de Top 100 Publiekstijdschriften: “Wij berekenen omzet - geen afzet - en hebben daarvoor losse verkoop- en abonnementsprijzen nodig. Die halen we uit het Handboek voor de Nederlandse Pers. Dat handboek geeft (uiteraard) alleen standaardprijzen weer. HOI geeft wel actieoplagen, maar geen actieprijzen. Het nabellen van uitgeverijen om dit soort data te achterhalen is een optie, maar dat druist in tegen het principe van uitsluitend werken met objectief gemeten cq. getoetste data én het is uitermate tijdrovend.”