VMB Press heeft samen met retailers een oplossing ontwikkeld voor het probleem van de steeds schaarser wordende schapruimte voor tijdschriften. Via een app op een iPad display kunnen winkelende consumenten zelf hun gewenste tijdschriften online bestellen. Vanaf 2017 moet het systeem in de eerste (honderden) winkels in gebruik zijn.

Zo kunnen consumenten in onder meer supermarkten dan via een iPad display tijdschriften bestellen en thuis laten bezorgen die niet in de fysieke winkel beschikbaar zijn. De oplossing komt als geroepen: de afgelopen jaren zijn al zo’n 700 titels uit de winkels verdwenen: een groot verkooppunt biedt nu een assortiment aan van 400 á 500 titels. Waar tijdschriftenschappen in supermarkten vaak kleiner worden, daar zijn ze in bijvoorbeeld talrijke pompstations al helemaal verdwenen: wanneer bijvoorbeeld (extra) snoep of wc-papier verkopen meer oplevert, delven tijdschriften het onderspit. 

Toelichting Guido Sanders
Rasondernemer en directeur van VMB Press Guido Sanders (zie foto) somt een indrukwekkend aantal voordelen op van deze nieuwe oplossing: “De winkelier hoeft geen ‘nee’ meer te verkopen en de klant kan ook oudere nummers bestellen. Tegen een investering van 685 euro krijgt de retailer er een extra assortiment van 2.000 titels bij; hij ontvangt een percentage van de ‘gevonden’ omzet én inzicht in consumentendata. Bovendien heeft hij geen last meer van administratieve en fysieke handlingslasten en van voorfinanciering.”

Aankoop MagVilla vormde de aanleiding
Met dat laatste doelt Sanders op de inderdaad door winkeliers als zodanig ervaren nadelen van de fysieke distributie van tijdschriften. Sanders kwam op het idee van deze even simpele als geniale oplossing na de overname van MagVilla, in april 2016. De aankoop van dit online platform voor de losse verkoop van printtijdschriften leverde het inzicht op dat er per online bestelling meer titels (gemiddeld 2,5) worden gekocht dan in de winkel (1, hooguit 2). Bovendien worden via MagVilla veel titels (waaronder specials) besteld die niet of niet meer in de winkel liggen.

Meer nieuws over de datum van invoering van deze nieuwe oplossing en de retailpartijen die hierin participeren volgt in een later stadium, daar waar momenteel gesprekken hierover plaatsvinden.  

VMB Press aanspreekbaar op Mediafacts Nationale Uitgeefdag
VMB Press is 15 november met een stand aanwezig tijdens de Mediafacts Nationale Uitgeefdag. Daar kunt u van Guido Sanders, Gerro Sanders of andere medewerkers meer vernemen over deze nieuwe vorm van tijdschriftendistributie via de losse verkoop. U kunt zich via deze website inschrijven voor de Mediafacts Nationale Uitgeefdag.