Het vertrouwen in kranten en televisie is sinds 2008 bij 18-34-jarigen harder gedaald dan in andere instituties en harder dan bij 35-plussers. Bron: Villamedia 

 

Dit blijkt uit het tweede kwartaalbericht van 2017, het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB), van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Lees verder